Fakülte Yönetim Kurulu

BAŞKAN
Prof. Dr. Hakan AYDIN

ÜYELER
Prof. Dr. Nevzat Özkan
Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ
Doç. Dr. Vahit İLHAN
Doç. Dr. Emel TANYERİ MAZICI
Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI