Dekanlık

Prof. Dr. Hakan AYDIN
e-posta: haydin@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Hakan AYDIN

DEKAN

Doç. Dr. Vahit İLHAN
e-posta: vilhan@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Vahit İLHAN

DEKAN YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI
e-posta: fyazici@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fikret YAZICI

DEKAN YARDIMCISI