İntibak

İNTİBAK İŞLEMLERİNDE İZLENECEK ADIMLAR

1- İntibak işlemi yapmak isteyen öğrenci, öncelikle Üniversite Genel Öğrenci İşleri Merkezi’ne giderek intibak paneli açtıracaktır.

2- Öğrenci, muaf olmak istediği dersleri, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) intibak bölümü ders ekle kısmından (derslerin İngilizce adlarıyla birlikte) sisteme girecek ve mutlaka onaya gönderecektir. Onaya gönderilmeyen başvurular değerlendirilememektedir.

3- OBİSİS’ten ders ekleme işlemini tamamlayan öğrenci, onaylı ders içerikleri ve onaylı transkripti ile birlikte, İletişim Fakültesi Bölüm Sekreteri Ayşe Uluer’in yanına giderek, intibak başvuru formunu dolduracaktır.

4- İntibak başvurusu alınan öğrenci evrakları (başvuru formu, ders içerikleri ve transkript) ile birlikte, başvurduğu bölümün intibak sorumlusunun yanına giderek intibak işlemini tamamlayacak ve intibak raporunu alacaktır.

5- İntibak raporunu alan öğrenci, ders seçimini yapmak üzere, öğrenimine devam edeceği sınıfın ders danışmanı ile irtibata geçerek ders kayıt işlemlerini tamamlayacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • İntibak başvuruları yalnızca öğrencinin ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının Güz ders dönemi başlangıcındaki ilk 2 hafta içerisinde yapılmaktadır.
  • Öğrencinin, öğrenim göreceği bölümün ders içerikleri ve ders bilgi paketlerini incelemesi, muafiyet için uyumlu dersleri seçmesi açısından önemlidir.
  • Öğrenci, başarısız olduğu (kaldığı) derslerden muaf olamaz. Bu derslerin sisteme girilmesine gerek yoktur.
  • Muaf olunmak istenen derslerin hem transkriptte yer alması hem de bu derslerin ders içeriklerinin bulunması gerekmektedir.
  • İntibak işlemi, her dönem için ayrı ayrı değil, yalnızca 1 kez yapılmakta ve öğrencinin öğrenim göreceği tüm yarıyılları kapsamaktadır. Bu sebeple, öğrenci OBİSİS üzerinden muaf olmak istediği dersleri belirlerken, fakültemizde okuyacağı bölümün tüm yarıyıllarını dikkate alarak ders ekleme yapmalıdır.
  • İntibakı yapılan öğrencinin ders kaydı tamamlanmış sayılmaz.İntibak işleminin ardından, öğrencinin mutlaka ders danışmanıyla birlikte ders seçimi yapması gerekmektedir.
  • Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarından gelen öğrencilerin Öğrenim Protokolü ve Transkriptlerini getirmeleri yeterlidir.

Mezuniyet ve İntibak İşlemleri Koordinatörlüğü


Gazetecilik Bölümü İntibak Sorumlusu:
Arş. Gör. Dr. Meltem ŞAHİN
Dahili: 36062

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İntibak Sorumlusu:
Arş. Gör. Nedim KARADUMAN
Dahili: 36063

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü İntibak Sorumlusu:
Arş. Gör. Ayşegül ÇİLİNGİR
Dahili: 36065